1. sprawiać, prowokować (coś); wywoływać, doprowadzać, być przyczyną (czegoś), przyczyniać się (do czegoś), stwarzać, wytwarzać, pociągać za sobą (
powodować coś)
  1. kierować, rządzić (kimś); pobudzać (kogoś do czegoś) mieć wpływ (na kogoś) (
powodowała nim nienawiść)