gonienie, ściganie, pogoń, gonitwa, uganianie się, obława