1. klasyfikacja, usystematyzowanie, systematyzacja, układ, segregacja (
podział głosek)
  1. dzielenie, rozdział, podzielenie, parcelacja, fragmentacja, rozkład (
podział dochodów)
  1. rozwarstwienie, rozdział, zróżnicowanie, rozłam (
podział społeczeństwa)