1. unosić, podźwigać, wznosić, windować (
podnosić walizkę)
  1. zbliżać, podsuwać, przybliżać, przysuwać, podstawiać (
podnosić filiżankę do ust)
  1. poruszać, wspominać, wysuwać, podkreślać (
podnieść kwestię bezrobocia)
  1. zwiększać, polepszać, poprawiać, podwyższać, rozszerzać (
podnosić kwalifikacje)
  1. wszczynać, zaczynać, rozpoczynać, inicjować (
podnosić bunt)