rozpoczęcie (się), wstęp, inauguracja; zapoczątkowanie, powstanie, start