1. szarpać, ciągnąć;
pot. targać, tarmosić, (pociągać sznurek)
  1. przesuwać, wodzić (
pociągnąć smyczkiem po strunach)
  1. smarować, pokrywać, malować (czymś), nanosić (coś na coś) (
pociągać drewno lakierem)
  1. intrygować, nęcić, wabić, interesować, wzbudzać zainteresowanie, zaciekawienie, sympatię; przyciągać, ciekawić; być atrakcyjnym (dla kogoś) (
pociągają go podróże)
  1. powodować, wywoływać (coś); być przyczyną (czegoś), przyczyniać się (do czegoś) (
jego wystąpienie pociągnęło za sobą dyskusję)
pot. pić, sączyć, popijać (pociągać z butelki)
powiać, napłynąć, nadciągnąć (od morza pociągnęło chłodem)