1. niechybny, niewątpliwy, zapewniony, nieuchronny, nieunikniony, gwarantowany;
pot. murowany (pewna przegrana)
  1. sprawdzony, zaufany, niezawodny, spolegliwy, wypróbowany, godny (godzien) zaufania; taki, na którym można polegać (
pewny współpracownik)
  1. zdecydowany, śmiały, stanowczy, skuteczny (
pewny skok)
  1. niezawodny, wypróbowany, sprawny, skuteczny, patentowany (
pewny sposób)
  1. przekonany, przeświadczony (o czymś): utwierdzony (w czymś) wierzący, ufny (w coś) (
być pewnym czegoś)
  1. uzasadniony, udowodniony, niezaprzeczalny, bezsprzeczny, bezsporny, wiarygodny, rzetelny, niekwestionowany, niezbity, bezdyskusyjny, niepodważalny (
pewny argument)