1. przewracać się, wywracać się, spadać, upadać, osuwać się (padł jak kłoda)
  2. zatrzymywać się (na kimś, czymś), kierować się, trafiać (na kogoś, coś) (
światło pada na drogę)
  1. umierać, ginąć;
pot. zdychać (krowy padają)
  1. mieć miejsce, trafiać się, zdarzać się (
w losowaniu padły numery)
  1. poddawać się, być zdobywanym, kapitulować (
miasto padło po długiej obronie)
  1. lać, mżyć, siąpić, kropić, kapać; sypać, prószyć (
pada deszcz)