1. pierwowzór, autentyk, rękopis, autograf, prototyp (
oryginał dzieła)
  1. dziwak, ekscentryk, fantasta, chimeryk;
pot. cudak, bzik, dziwadło (ale oryginał!)