1. odpychać, oddalać, odkładać, odbijać (
odrzucać piłkę)
  1. usuwać, pozbywać się, oddzielać, wyrzucać (
odrzucać wybrakowany towar)
  1. odchylać, odgarniać, zmieniać położenie czegoś (
odrzucać włosy z czoła)
  1. nie akceptować, nie uznawać, nie przyjmować, nie aprobować (czegoś); oddalać, odtrącać (coś); nie godzić się (na coś) nie chcieć czegoś (
odrzucać propozycję)
  1. (
o wojsku) odpierać, zmuszać do cofania się (odrzucać nieprzyjaciela)