uczestniczyć, brać udział (w czymś); przechodzić, przebywać, realizować, ukończyć (coś)