1. dostawać z powrotem, odzyskiwać (
odebrać płaszcz z pralni)
  1. dostawać, otrzymywać, przyjmować (
odebrać telegram)
  1. zabierać, wydzierać (coś komuś); zagarniać, konfiskować, rekwirować (coś); pozbawiać (kogoś czegoś) (
odebrali mi wszystkie pieniądze)
  1. ustosunkowywać się (do czegoś); rozumieć, przeżywać (coś w jakiś sposób); reagować na coś w jakiś sposób; doświadczać, odczuwać (
jak odebrałeś jego wypowiedź?)