naturalnie, jak najbardziej, ma się rozumieć, rzecz jasna, bez wątpienia, niewątpliwie