tłumaczyć, wyjaśniać (coś komuś), informować, oświecać (kogoś); interpretować (coś), pot. klarować