przym. nieznany, nieznajomy, cudzy, inny, cudzoziemski, zagraniczny, nietutejszy (obce zwyczaje)
rzecz. cudzoziemiec, przybysz, obcokrajowiec, nieznajomy (obcym wstęp wzbroniony)