niedopasowany, nieprzystosowany, niedostosowany, nieodpowiedni