wada, błąd, defekt, usterka, uchybienie, niedostatek, słaba strona, brak