1. piękny, barwny, efektowny (
malowniczy widok)
  1. obrazowy, plastyczny, sugestywny, wyrazisty (
malowniczy opis)