1. posiadłość, własność ziemska;
l.mn. włości, dobra (rodowy majątek)
  1. mienie, stan posiadania, bogactwo, dorobek, dobytek, dostatek (
dorobić się majątku)