1. czary, czarnoksięstwo, sztuka czarowania, praktyki magiczne, sztuczki (
czarna magia)
przen. siła oddziaływania, urok, powab, czar, wdzięk (magia miejsca)