przest. urządzenie, maszyneria, maszyna (machina oblężnicza); przen., używane obecnie system, aparat, organizacja, instytucja (machina wojenna)