porządek, harmonia, właściwa kolejność; dyscyplina, dobra organizacja