1. miejsce wolne, przestronne, wolna przestrzeń (
w mieszkaniu jest luz)
pot. czas wolny, wolna chwila, brak zajęć; laba (dzisiaj mamy trochę luzu)
pot. naturalność, nieskrępowanie, swoboda; luzactwo (pełny luz)