1. umiejscawiać, umieszczać, lokować, sytuować, rozmieszczać (
budynki zlokalizowano blisko drogi)
  1. ograniczać, nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się, hamować, zatrzymywać (
strażacy lokalizowali ogień)