poprawnie myślący, rozumny, zgodny z logiką, rozsądny, konsekwentny, sensowny