1. załamanie gospodarcze, zastój, dekoniunktura, recesja, stagnacja (
kryzys na rynku)
przen. przełom, moment przełomu, okres przełomu (kryzys wartości)