1. włócznia, lanca, dzida (
kawaleria uzbrojona w kopie)
  1. odwzorowanie, duplikat, reprodukcja, powtórka; odbitka, odrys, reprodukcja, przebitka, przedruk (
kopia dokumentu)