1. namacalny, rzeczywisty, uchwytny, realny, istniejący rzeczywiście, istniejący naprawdę, nieabstrakcyjny (
konkretne warunki)
  1. precyzyjny, dokładny, sprecyzowany, dokładnie określony (
konkretne zamiary)
pot. duży, znaczny, spory (konkretny rozmiar)