całkowity, zupełny, bez reszty, pełny, cały, absolutny, totalny