1. zbiór przepisów, ustaw, praw (
kodeks prawny)
  1. normy, zasady, przepisy, reguły, zwyczaje (dotyczące jakiejś dziedziny) (
kodeks towarzyski)