alians, związek, sojusz, układ, unia, pakt, porozumienie; przen. obóz