wyraźny, nie budzący wątpliwości, dokładnie określony