pomysłowość, kreatywność, wynalazczość, odkrywczość, inicjatywa, spryt, przedsiębiorczość