1. spiskować, knuć, snuć intrygi, konspirować, działać podstępnie;
dk. ukartować (coś) (intrygować przeciw komuś)
  1. interesować, zajmować, ciekawić, zaciekawiać, dawać do myślenia, absorbować; budzić, podsycać ciekawość;
przen. przykuwać uwagę, wzrok (intrygować kogoś)