udzielać informacji (komuś o czymś), zawiadamiać, powiadamiać (kogoś o czymś); podawać do wiadomości, objaśniać, komunikować, zapowiadać, oznajmiać, anonsować