1. zakomunikowanie (czegoś komuś); powiadomienie, zawiadomienie (kogoś o czymś) (
zasięgnąć informacji)
  1. wiadomość, komunikat, obwieszczenie, oznajmienie; wzmianka, doniesienie; pogłoska, nowina, wieść
, plotka (informacje rozchodzą się prędko)