porywczość, popędliwość, zapalczywość, impulsywność, nieopanowanie, żywiołowość