1. linia demarkacyjna, linia graniczna; pogranicze, kresy, rubież, obrzeże (
granica państwa)
  1. brzeg, kres, koniec, styk, złącze, skraj, obręb (
granica parceli)
  1. pułap, limit, próg; zasięg, zakres;
przen. zenit, szczyt (granica wytrzymałości)
  1. miara, kres, ograniczenie (
granica dobrego smaku)