1. pokój przyjęć, pokój lekarski (
gabinet kosmetyczny)
  1. kancelaria, pracownia, pokój do pracy (
gabinet profesora)
  1. rząd, rada ministrów