ważny, odpowiedzialny, pierwszoplanowy, jawny, widoczny