1. wyodrębniać, rozdrabniać, rozkładać, rozczłonkowywać, kawałkować, parcelować, rozpoławiać, ćwiartować (
dzielić mięso)
  1. rozdzielać, rozdawać, dawać po trochu, po kawałku (
dzielić chleb między biesiadników)
  1. odgraniczać, oddzielać, przedzielać, rozdzielać, rozgraniczać, rozłączać, stanowić granicę, przedział, przeszkodę (
płot dzieli ogród na dwie części)
  1. przeżywać razem, korzystać wspólnie, współuczestniczyć (
dzielić z kimś pokój)