realizować, wykonywać, robić, osiągać, urzeczywistniać, spełniać, doprowadzić do skutku