dochodzić do porozumienia (co do czegoś), postanawiać wspólnie, ustalać, rozstrzygać (coś)