1. wracać, zawracać, przesuwać wstecz, wycofywać (
cofać auto)
  1. unieważniać, odwoływać, zatrzymywać, wstrzymywać (coś), uważać (coś) za niebyłe (
cofnąć obietnicę)