ciapa, ślamazara, gapa, niedorajda, ofiara, niedojda, oferma