1. zamiar, zamierzenie, sens, intencja, zamysł (
cel działania)
  1. pragnienie, marzenie, ambicja (
cel życiowy)
  1. użytek, przeznaczenie (
szczytny cel)
  1. obiekt, punkt, przedmiot, miejsce (
cel ataków)