1. majętny, zamożny, dobrze sytuowany, zasobny (
bogaty człowiek)
  1. kosztowny, wystawny, drogi, strojny, wspaniały, ozdobny, świetny (
bogaty strój)
  1. wielki, obfity, różnorodny, duży, obszerny (
bogate zbiory)