pański, wielkopański, magnacki, przen. wyniosły, pyszny, dumny, wytworny, wyrafinowany, elitarny, ekskluzywny (arystokratyczne maniery)