wrogość, odraza, niechęć, awersja, wstręt, obrzydzenie