wyraz lub grupa wyrazów, tworząca całość, podporządkowaną jednemu akcentowi (dom, daj mi, widzę cię, do domu).

W zależności od wymowy mogą powstawać zestroje akcentowe ściągnięte, gdy któryś z akcentów wyrazowych ulega osłabieniu i podporządkowaniu akcentowi głównemu (mój dom).